Koranlessen

KORANLESSEN VOOR JONG EN OUD

 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is koran-fleyer.png

Koranlessen voor jonge kinderen (4 – 8 jaar)

Je wilt als ouder je kind(eren) de Koran onderwijzen op een manier die niet alleen leerzaam is, maar vooral ook pedagogisch gezien, als fijn ervaren wordt. Naast het memoriseren van de Koran is namelijk de liefdevolle band met de Koran en verbondenheid met de Woorden van Allah een belangrijk aspect wat een kind mee zou moeten krijgen. In deze wekelijkse les ligt hier de nadruk op. 

In kleine groepjes ligt 1,5 uur lang de volle focus op het leren lezen en memoriseren van de eerste hoofdstukken op laagdrempelige wijze.

 

Koranlessen voor de jeugd (9 -15 jaar)

In deze online klas leren de leerlingen de Koran in een hogere tempo en grotere mate van zelfstandigheid. (Langzaam) Arabisch kunnen lezen is een vereiste. De Koran wordt op de juiste wijze gememoriseerd met de tadjweed richtlijnen inachtnemend. 

 

Koranlessen voor jongvolwassenen (16 – 20 jaar)

In deze online klas leren de leerlingen de Koran in een hogere tempo en grotere mate van zelfstandigheid. (Langzaam) Arabisch kunnen lezen is een vereiste. De Koran wordt op de juiste wijze gememoriseerd met de tadjweed richtlijnen inachtnemend. Deze les is 2 uur per week.

 

 

Koranlessen voor volwassenen (21+ jaar)

In deze online klas wordt de Koran intensief gememoriseerd. De docent stelt individueel doelen vast en studenten krijgen huiswerk. Deze klas is erop gericht om de hele Koran, met inachtneming van de tadjweed richtlijnen, van kaft tot kaft te memoriseren. Deze les is 2 uur per week.

 

Niveau Lesuren (wekelijks)Lesbijdrage (maandelijks)
PrivéIn overlegIn overleg
Beginners
(4 – 8 jaar)
1 uur 20,-
Half-beginners
(9 – 15 jaar)
1,5 uur30,-
Half-gevorderden
(16 – 20 jaar)
2 uur 40,-
Gevorderden
( 21+)
2,5 uur50,-